Organisaatio

 

MTK-Etelä-Savon (Maataloustuottajain Etelä-Savon liiton) asioita hoitaa 12-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.  Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Etelä-Savo saa valtuuskuntaan kolme jäsentä, joista yksi on aina johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Etelä-Savon alueella toimii 16 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin MTK-yhdistystä.

MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia edunvalvojia ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

etunimi.sukunimi@mtk.fi

040 527 1039

Nina Kallio

toimistosihteeri (ostopalveluna MTK:lta 2 pv/viikko)

etunimi.sukunimi@mtk.fi

050 330 3588

Vilma Kuosmanen

Maaseutunuorten asiamies (ostopalveluna)

044 4133 503