null Koronatiedote

Ajankohtaista

Koronatiedote

17.3.2020

17.3.2020 alla oleva viesti on lähetetty kaikille jäsenillemme, joiden sähköpostiosoite on ilmoitetttu jäsenrekisteriin.

"MTK on päivittänyt tänään sivustoa www.mtk.fi/korona, josta löytyy tietoa jäsenistöllemme koronavirusepidemiaan liittyen.

MTK-Etelä-Savo informoi MTK-yhdistyksiä kevään kokousten järjestämisen osalta. Sekä yhdistysten että liiton kevätkokoukset siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tähän perusteluna viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitteet ja sitä kautta pyrkimys koronaviruksen leviämisen estämiseen.

Tietoa taudista saa parhaiten ja luotettavimmin viranomaisilta, kuten sivustolta www.thl.fi. Disinformaatiota on liikkeellä sekä tahallisesti että tahattomasti, minkä vuoksi on syytä pidättäytyä viranomaisten tietojen varaan.

Valtioneuvosto on linjannut, että maatalous luokitellaan yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisiin toimialoihin. Tällä on merkitystä esimerkiksi lasten saamiseksi esiopetukseen ja kouluun 1-3 luokilla. Linkistä tarkempia tietoja: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto

Pidetään huolta oman tekemisen huolellisuudesta ja huolehditaan muista. Erityisesti on syytä huomioida riskiryhmiin kuuluvat, vanhukset, sairaat ja muilla tavoin heikommassa asemassa olevat.

Vaikka kyse on tarttuvasta taudista, se ei vähennä yhteisöllisyyden tarvetta.

Etelä-Savon alueella on noin puolella jäsentiloistamme sähköpostitieto jäsenrekisterissämme. Mitä kattavammin nämä tiedot löytyvät sitä tehokkaammin pystymme viestimään. Siksi kannattaa kannustaa kollegoita ilmoittamaan sähköposti oman yhdistyksen sihteerille tai alla olevaan sähköpostiin.

MTK-Etelä-Savo
vesa.kallio@mtk.fi
040 527 1039"