Takaisin Kysely maatalousyrittäjille

Ajankohtaista

Kysely maatalousyrittäjille

21.08.2023

Yhteistyön kehittämiseksi ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi Kaakkois-Suomen lomituspalveluyksikkö järjestää lomituspalveluiden tuottajien ja käyttäjien yhteisen Samassa veneessä -keskustelutilaisuuden syksyllä 2023. Tätä tilaisuutta varten tehdään kyselyt erikseen lomituspalvelujen käyttäjille, lomittajille ja lomitushallinnolle. Kyselyjen tavoitteena on löytää yhteistyötä edistäviä ja haittaavia tekijöitä, joita avaamalla pyritään lisäämään yhteistä ymmärrystä ja kehittämään toimintatapoja.

Vastaukset kertyvät Melan palvelimelle ja Melassa niitä käsittelee vain Välitä viljelijästä -projektin työntekijä. Kysely on ehdottoman luottamuksellinen, se tehdään nimettömänä ja vedetään yhteen teemoittain siten, että yksittäiset vastaukset eivät ole tunnistettavissa.  

Vastaamalla voit vaikuttaa! 

Outi Ruottinen, puh. 046 923 3480, outi.ruottinen(at)mela.fi
Välitä viljelijästä -projekti