null MTK-Etelä-Savon tiedote: Tieverkon talvikunnossapidossa on parantamisen varaa

Tiedote

MTK-Etelä-Savon tiedote: Tieverkon talvikunnossapidossa on parantamisen varaa

24.3.2021

MTK-Etelä-Savo teetti jäsenilleen kyselyn valtion alemman asteisen tieverkon talvikunnossapidosta. Maaliskuun aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 252 vastausta ja se oli jatkoa elokuussa 2020 tehdylle kesäkunnossapidosta tehdylle vastaavanlaiselle kyselylle.

Kuva: Vesa Kallio
Kuva: Vesa Kallio

JULKAISUVAPAA 24.3. KLO 8.00

MTK-Etelä-Savon tiedote:
Tieverkon talvikunnossapidossa on parantamisen varaa

 

MTK-Etelä-Savo teetti jäsenilleen kyselyn valtion alemman asteisen tieverkon talvikunnossapidosta. Maaliskuun aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 252 vastausta ja se oli jatkoa elokuussa 2020 tehdylle kesäkunnossapidosta tehdylle vastaavanlaiselle kyselylle.

Yksityiskohtaisemmat tulokset tässä koosteessa. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

•    Talvikunnossapito saa hieman paremman arvosanan kuin kesäkunnossapito.
•    Puolet vastaajista antaa kuitenkin arvosanan huono tai erittäin huono niin tiestön kunnosta kuin kunnossapidosta.
•    Suurimmat ongelmat liittyvät töiden ajoitukseen sekä kaluston ja valvonnan puutteisiin.
•    Huonosti hoidettuja teitä ympäri maakuntaa.

Kesäkunnossapitoon verrattuna positiivista vastauksissa oli, että talvikunnossapidossa löytyi myös kehuja saaneita kohteita. Toisena huomionarvoisena asiana voidaan pitää sitä, että urakoitsijan tai aliurakoitsijan vaihtuminen oli johtanut joko kunnossapidon selkeään heikkenemiseen tai paranemiseen.

Näiden kahden seikan pohjalta voidaan päätellä, että valtion alemman asteisen tieverkon talvikunnossapidossa on mahdollisuuksia laadun parantamiseen, koska siitä löytyy käytännön esimerkkejä. Tieasioista vastaavien viranomaisten sekä pää- että aliurakoitsijoiden on syytä tehdä yhteistyötä ja selvittää, mitä näissä positiivista palautetta saaneissa kohteissa tehdään eri tavalla kuin niissä, joista palaute on negatiivista.

Selkeä tiestön yleiskuntoa heikentävä tekijä on kesä- ja talvikunnossapidon kohtalonyhteys. MTK-Etelä-Savon tekemien kyselyiden perusteella on selvästi nähtävissä, että heikko kesäkunnossapito heijastuu talveen ja heikko talvikunnossapito kesään. Tämä kierre on välttämätöntä katkaista nopealla aikataululla. Se on maaseudun tiestön käyttäjien oikeus, tiestön kunnossapidosta vastaavien toimijoiden velvollisuus ja koko Etelä-Savon elinvoimaisuuden säilyttämisen ehto.

Lisätietoja ja kyselyyn vastanneiden haastattelupyynnöt:

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja, agr.
MTK-Etelä-Savo
040 527 1039
vesa.kallio@mtk.fi